BUNĂ GUVERNANȚĂ ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎN IANA

Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, PN1049

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Previous ◁ | ▷ Next

Proiect Iana: Bună guvernanță și egalitate de șanse în Iana

Obiectivul general se bazează pe creșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățirea accesului la serviciile integrate pentru un număr de 1190 persoane aparținând grupurilor vulnerabile (din care 884 de etnie romă) din zonele dezavantajate din comuna Iana, județul Vaslui (Iana, Siliștea și Recea) pentru o perioadă de 20 de luni.

Pe termen lung, efectul pozitiv al proiectului se manifestă prin depășirea condiției de vulnerabilitate de către membrii grupului țintă ca urmare a măsurilor integrate din domeniile în cadrul cărora aceștia sunt implicați.

Proiectul este finanțat  în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Valoarea totală a proiectului este de 663,440.36 Euro, din care valoarea grantului este de 659,901.40 Euro

EDUCAȚIE

OCUPARE

ABILITATEA ȘI INTEGRAREA ROMILOR

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. Proiectul beneficează de un grant în valoare de 827.855 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală. Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro