BUNĂ GUVERNANȚĂ ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎN IANA

Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, PN1049

Interese și percepții generale

Comunitățile au o activitate socio-culturală săracă, în același timp indică posibilitatea de a organiza acțiuni online pentru grupuri țintă (activitățile cel mai frecvent practicate sunt utilizarea internetului (25,2% utilizatori zilnici și 17% utilizatori cu frecvență cel puțin săptămânală); 9,2% se consideră discriminați și nu se simt liberi să decidă cum își trăiesc viața, iar 9,8% consideră că sunt priviți de sus datorită locului de muncă sau venitului propriu.

În vederea reducerii fenomenului de discriminare, proiectul propune ca soluție organizarea unor activ de tipul Acțiuni de Formare de profesioniști în lucrul cu persoane de etnie romă, Acțiuni dedicate personalului din APL si voluntari; Acțiuni dedicate romilor; Instrumente anti-discriminare: plan de acțiuni locale; Săptămâna romilor; Sesiuni de instruire privind abilitarea femeilor rome vor viza tematici precum antreprenoriatul feminin local, gestionarea bugetului familiei, comunicare și negociere, competențe TIC; Prezentarea de exemple de bune practici.

Venituri și ocupare

Populația cercetată are un venit mediu echivalat de 538 RON, care se situează sub 60% din mediana veniturilor la nivel național (896 RON, calculat pe baza datelor Eurostat la nivelul anului 2019). În structura veniturilor gospodăriilor predomină alocațiile (25,00%) și ajutoarele sociale (venit minim garantat) – 26,60%. Motivul principal invocat pentru lipsa veniturilor salariale este lipsa locurilor de muncă în comunitate (73,9%). Marea majoritate a respondenților nu sunt angajați în câmpul muncii (92,8%), sunt interesați în găsirea unui loc de muncă (91%), prezența unor servicii de informare și consiliere profesională (87,9%) și participarea la cursuri de calificare profesională (91,2%). Astfel, ca soluție pentru creșterea șanselor în găsirea unui loc de muncă, proiectul propune oferirea serviciilor de Informare, consiliere și mediere pe piața muncii, urmat de Târg de joburi și Cursuri de calificare, inclusiv asigurarea de kit-uri pentru cursurile de calificare.

Educație

Respondenții nu consideră ușor, dar nici foarte dificil să asigure copiilor necesarul de rechizite, îmbrăcăminte sau încălțăminte pentru școală (47,1%), sau să ofere suportul necesar în pregătirea temelor (45,1%), ori participarea copiilor la activități creative, sportive și alte activități de educare non-formală (45,4%); Majoritatea respondenților consideră dificil însă să asigure accesul copiilor la activități extrașcolare precum excursii (50,0%) sau tabere școlare (49,7%) și consideră necesare programele de educație parentală (68,4%).  Soluțiile - organizarea activităților de tipul Program școală după școală, Acordarea de pachete integrate, Campanie privind abandonul școlar, Activități extracuriculare, Campanie privind educația parentală.

Sănătate și igienă

Toate serviciile medicale gratuite descrise în chestionar (servicii stomatologice, servicii de optică medicală etc.), precum și pachetele de igienă sunt considerate utile de marea majoritate a eșantionului chestionat (100%). Soluții - realizarea de Servicii medicale de tip stomatologic și distribuirea Pachetelor de igienă.

Abilitarea grupului țintă

Toate activitățile descrise privind dezvoltarea personală, furnizarea de informații și facilitarea comunitară sunt considerate utile de marea majoritate  din respondenți (96%). Participarea la procesele decizionale ale comunei-de 56,8% din respondenți; Toți respondenții consideră că personalul din primărie necesită acțiuni de formare profesională. Soluții propuse: Workshop-uri privind dezvoltarea personală, Seminare informative pe teme de interes, Sesiuni de instruire privind abilitarea femeilor rome vor viza tematici precum antreprenoriatul feminin local, gestionarea bugetului familiei, comunicare și negociere, competențe TIC, Campanie de conștientizare pe teme de abilitare a femeilor și tinerilor romi.

Nu există probleme în ceea ce privește actele cetățenilor din comunitățile vizate și eventuale acțiuni în acest sens nu se justifică. Indicatorul de defavorizare după criteriul ”locuire” nu a fost abordat.

Soluția propusă prin intermediul proiectului pentru rezolvarea problemelor/nevoilor cu care se confruntă comunitățile țintă constă în adoptarea unui set de măsuri integrate prin intermediul cărora membrii grupelor țintă vor beneficia de o serie de activități menite sa crească incluziunea și abilitarea romilor.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. Proiectul beneficează de un grant în valoare de 827.855 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală. Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro