BUNĂ GUVERNANȚĂ ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎN IANA

Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, PN1049

Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014 au vizat o paletă largă de domenii în care România avea nevoie de sprijin, cum ar fi copiii, sănătatea, patrimoniul cultural, societatea civilă, cercetarea,  bursele, protecția mediului, schimbările climatice, inovarea, justiția și afaceri interne, contribuind astfel la coeziunea socială și economică în Spațiul Economic European. Programele au contribuit la cele două obiective majore ale Granturilor - reducerea disparităților dintre România și SEE și consolidarea relațiilor bilaterale dintre România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein prin intervenții în sectoarele prioritare convenite.
În cadrul celor 22 de programe aferente perioadei 2009-2014 au fost finanțate un număr de 832 de proiecte:

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. Proiectul beneficează de un grant în valoare de 827.855 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală. Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro