BUNĂ GUVERNANȚĂ ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎN IANA

Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, PN1049

În vederea justificării activităților proiectului propuse de către PP – Comuna Iana, a fost realizată o Analiză de nevoi pentru cele 3 sate cu populație romă implicate în cadrul proiectului - Iana, Siliștea și Recea, aceasta subliniind următoarele aspecte: din numărul total de 2584 de locuitori, 1190 sunt vulnerabili (din care 884 de etnie romă), inclusiv 328 copii (din care 248 de etnie romă).

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. Proiectul beneficează de un grant în valoare de 827.855 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală. Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro