BUNĂ GUVERNANȚĂ ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎN IANA

Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, PN1049

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Previous ◁ | ▷ Next

Educație

Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip școală după școală

Scopul acestei activități constă în acordarea de sprijin pentru stimularea participării școlare și reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru 159 copii din grupul țintă. Prin intermediul acestei activități se va avea în vedere și stimularea dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație, în vederea petrecerii în siguranță, util și plăcut, a timpului liber.

Elementele de bază ale educației propuse în cadrul acestei activități referitoare la programul „Școală după școală” vizează îmbunătățirea competențelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale și nonverbale și nivelul creativității prin: procesul de învățare prin joc; participarea copilului la alegerea activităților și a jocurilor; organizarea adecvată a ambientului educativ și flexibilitatea strategiilor de predare-învățare.

Acordarea de sprijin material copiilor din grupul țintă în vederea stimulării participării școlare și prevenirii abandonului școlar

Scopul acestei activități este de a sprijini și de a stimula participarea copiilor din grupul țintă la activitățile în domeniul educațional în cadrul proiectului și, implicit, de a preveni părăsirea timpurie a școlii prin creșterea motivării și mobilizării acestora.

Realizarea unei campanii de informare privind combaterea abandonului școlar

 Scopul campaniei de informare este de a-i identifica pe copii din grupul ținta aflați în abandon sau risc de abandon școlar și risc educațional în vederea menținerii acestora în sistemul de învățământ și de a-i ajuta pe părinții sau tutorii acestor elevi să își formeze o viziune cu privire la importanța școlarizării.

În cadrul campaniei de informare și sensibilizare se vor realiza interacțiuni atât cu copii din grupul țintă, cât și cu reprezentanții legali ai acestora ce vor trata teme precum: rolul educației în viața copiilor, importanța triadei și a parteneriatului eficient între părinte-copil-școală și impactul implicării pozitive a părinților și a comunității în educația copiilor.

Organizarea unei tabere școlare cu componentă educațională

Scopul acestei activități se fundamentează pe familiarizarea copiilor din mediul școlar cu teme precum promovarea dreptului copiilor și promovarea multiculturalismului prin organizarea și desfășurarea unei tabere tematice pentru 93 de copii din grupul țintă.

Activitatea va consta în organizarea unei tabere școlare pe teme precum promovarea drepturilor copiilor și promovarea multiculturalismului.

Asigurarea de servicii de educație parentală

Scopul acestei activități este de a îmbunătăți nivelul de educație parentală la nivelul comunităților marginalizate identificate, precum și de a oferi servicii de consiliere socială pentru reprezentanții copiilor (ambii părinți/părintele din comunitatea vizată în grija căruia a rămas copilul – în situația plecării unui părinte în străinătate - sau persoana în grija căreia a rămas copilul – în situația plecării ambilor părinți/părintelui unic susținător al familiei monoparentale în străinătate) din comunitățile vizate de prezentul proiect.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. Proiectul beneficează de un grant în valoare de 827.855 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală. Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro