BUNĂ GUVERNANȚĂ ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎN IANA

Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, PN1049

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Previous ◁ | ▷ Next

Ocupare

Acordarea de sprijin în vederea facilitării accesului pe piața muncii prin servicii de consiliere profesională și mediere și prin organizarea unui târg de job-uri

Scopul acestei activități este de a oferi informare, consiliere și mediere pe piața muncii pentru 636 de membri ai GT care fac obiectul măsurii de ocupare (adulți) de etnie romă în vederea creșterii gradului de inserție pe piața muncii la nivel local.

Creșterea accesului pe piața muncii prin organizarea programelor de formare profesională de tip calificare

Scopul acestei activități se fundamentează pe sporirea șanselor de încadrare pe piața muncii prin formarea de competențe profesionale de tip calificare pentru 80 de membri ai grupului țintă care fac obiectul măsurilor de ocupare (adulți).

Acordarea de servicii medicale pentru persoanele vulnerabile de etnie romă din zonele defavorizate vizate de către proiect

Scopul acestei activități este acela de a asigura accesul la servicii de medicale de tip stomatologic de calitate, și complete pentru 636 de persoane de etnie romă din grupul țintă al proiectului.

Scopul consultațiilor igienico-sanitare în domeniul stomatologic este cunoașterea de către populație a principalelor afecțiuni buco-dentare și a importanței acestora pentru sănătatea generală și cunoașterea cauzelor cariei dentare, parodontopatiilor și a anomaliilor dentomaxilare, a modalităților de prevenire a acestora.

Acordarea unor pachete de igienă în vederea conștientizării și respectării regulilor elementare de igienă pentru copii din grupul țintă

Scopul acestei activități este acela de a crește gradul de informare și conștientizare a 328 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile din categoria copiilor cu privire la modalitățile de a dezvolta deprinderile aferente unei vieți independente. De asemenea, în implementarea prezentei activități se are în vedere expunerea membrilor grupului țintă la noțiunile elementare de igienă corespunzătoare vârstei.

Desfășurarea acestei activități constă în oferirea de informații copiilor incluși în grupul țintă al proiectului cu privire la menținerea unui stil de viață sănătos.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. Proiectul beneficează de un grant în valoare de 827.855 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală. Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro